Đi tìm những giải pháp cho sự phát triển bền vững của người Khmer Nam Bộ


nhatbook-Đi tìm những giải pháp cho sự phát triển bền vững của người Khmer Nam Bộ-Nguyễn Mạnh Cường-2004

Tác giả: Nguyễn Mạnh Cường
Nguồn: Kỷ yếu Việt Nam Học lần 2
Năm:  2004
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:
Hiệp định Geneve 1954 và Hiệp định Paris 1973: Ngoại giao và thắng lợi của CMVN
Người Hoa Hẹ (Hakka) ở Việt Nam
Sử thi Việt Nam trong mối quan hệ với sử thi nước ngoài
Hiện tượng hội nhập văn hóa dưới thời Lý-Trần, nhìn từ một trung tâm phật giáo tiêu biểu: Quỳnh Lâm
Cõi vĩnh hằng của người M'Dhour - Mộ chum với văn hóa Sa Huỳnh
Tương lai của quá khứ: một số câu hỏi về chiến tranh Việt Nam
Motif 'Kẻ ranh mãnh' trong văn học truyền miệng của người Việt
100 mẫu ruộng của bà Thềm Hoàng gia Chăm và dự án tưới Phan Rí-Phan Thiết
Khuôn mẫu lựa chọn bạn đời ở Việt Nam: Truyền thống và biến đổi
Siam's and Vietnam's perceptions of their diplomatic relations in the pre-colonial period 1780-1850
Các nhà khoa bảng trong bộ máy nhà nước triều Nguyễn
Việt Nam thế kỷ X: thời cơ thách thức và phát triển vượt bậc
Công cuộc truyên truyền của Việt Minh 1940-1950: sự huy động quần chúng trong một xã hội đa dạng
Một số đóng góp của Thiên Chúa Giáo đối với văn hóa Việt Nam (thế kỷ XVII-đầu XX)
Những biến đổi về hình thức sở hữu ruộng đất nông nghiệp ở nông thôn Việt Nam
Về tên gọi Lâm Ấp-Hoàn Vương-Chiêm Thành và Champa
Quốc sử quán triều Nguyễn và giá trị của nó trong nền học thuật Việt Nam
Gia đình của các vua nhà Lý và sự xuất hiện của vương triều phụ hệ ở Việt Nam
Nguồn gốc và quá trình phát triển của kiến trúc nhà ở Dân gian truyền thống người Việt
Công ty Đông Ấn Hà Lan ở Đàng Ngoài 1637-1700: Tư liệu và những vấn đề nghiên cứu đặt ra

Bình luận