TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 282


Tạp chí Bách Khoa – số 282-1968

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 282-1968

nhatbook-download


Trong số này: 

Nguyễn Hiến Lê Sự thuần khiết trong ngôn ngữ
Từ Trì bầu cử tổng thống và nền dân chủ Hoa Kỳ: từ Tổng thoosgn do dân bầu tới tổng thống do đảng bầu
Trần Thái Đỉnh Đối tượng và phương pháp khoa Nhân học cơ cấu
Nguyễn Tử Quý nền dân chủ hướng dẫn của Indonesia và chủ nghĩa xã hội Ấn Độ
Duy tăng giá đồng bạc
Bùi Đăng Cúi mặt (truyện dài)
Văn Lệ Thiện một lần chiến bại (truyện ngắn)
Linh Bảo con chuột
Trần Tuấn Kiệt sang thăm người yêu
Thủy Triều Viết cho học trò
Trần Hoài Thư tháng bảy mưa nguồn
Nguyễn Ái Lữ giã từ thành phố (truyện ngắn)
Võ Quang Yến dâng hoa trên nắm mồ
Từ Trì năm năm dòng sông (thơ)
Tràng Thiên Thời sự quốc tế
Trần Đại Thuật buổi nói chuyện về nhà văn Đái Đức Tuấn
Duy Thời sự kinh tế

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

để lại phản hồi