TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 285


Tạp chí Bách Khoa – số 285-1968

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 285-1968

nhatbook-download


Trong số này: 

Nguyễn Như Vấn đề quốc phòng trong thời hậu chiến
Vũ Bảo Salazar, nhà độc tài tế nhị
Nguyễn Hiến Lê thảm trạng nhược tiểu: khóc lên đi Irak!
Tạ Chí Đại Trường Lịch sử chủ nghĩa thực dân dưới quan điểm thích nghi văn hóa
Lê Hương Những ngôi chợ Trời ở dọc biên giới Việt Miên
Vu Đoài Người năm nhớ xác (truyện ngắn)
Nguyễn Thị Thụy Vũ Cô giáo mới (truyện ngắn)
Nguyễn Tăng Liên Vết thương tuổi mật (truyện ngắn)
Trần Đại ba lần tự nguyện “đi đày” ở Côn Sơn
Từ Trì Thời sự thế giới
Từ Trì Richard M. Nixon, tổng thống thứ 37 của Hoa Kỳ
Tử Diệp Thời sự khoa học
Duy Thời sự kinh tế

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận