TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 287


Tạp chí Bách Khoa – số 287-1968

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 287-1968

nhatbook-download


Trong số này: 

Từ Trì Khuủng hoảng đồng phật lăng, một nguy cơ cho tiền tệ quốc tế
Hiếu vấn đề đoàn ngũ hóa nhân dân: đoàn ngũ hóa thiếu nhi
Nguyễn Hiến Lê thảm trạng nhược tiểu: chiến tranh dầu lửa: hợp rồi chia, chia rồi hợp
Lê Văn Khải chúng ta học ngoại ngữ
Nguyễn Tử Quý Những giá trị điểm tựa của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội
Lê Hương Những ngôi chợ Trời ở dọc biên giới Việt Miên
Trịnh Khải Nguyên những ngày còn lại (truyện ngắn)
N.A. Khương những đoàn tình buồn (truyện ngắn)
Thủy Triều mùa thu em áo lụa qua cầu (thơ)
Hoàng Gỗ Quý Huế, bên ni sông, gởi tình qua thành nội (thơ)
Trùng Dương sương đọng trên cành (truyện ngắn)
Lãng Nhân khẩu nghiệp
Chu Vương Miện tình ca (thơ)
Phạm Thái tâm sự một sinh viên du học (lá thư nước ngoài)
Từ Trì Thời sự quốc tế
Tử Diệp thời sự khoa học: lên trăng
Tràng Thiên thời sự văn nghệ
L.T.D. Hội điện ảnh Việt Mỹ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận