TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 289


Tạp chí Bách Khoa – số 289-1969

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 289-1969

nhatbook-download


Trong số này: 

Nguyễn Ngu Í, Ngê bá Lí bài thơ 12 năm
Đông Hồ tuổi mười hai (thơ)
Từ Trì 1968 một năm bạo động
Duy một năm kinh tế
Vũ Bảo mở đầu cho năm 1968 và kết thúc với năm 1968: vụ tàu Pueblo
Võ Phiến sau cuộc chọn lựa
Ngê Bá Lí tình hình xuất bản sách trước và sau biến cố Mậu Thân
Nguyễn Hiến Lê Bốn lối kết trong tiểu thuyết
Trần Thái Đỉnh thuyết cơ cấu và phê bình văn học (giới thiệu và dịch Genard Genette)
Minh Quân hội đoàn phụ nữ tại Việt Nam
Trần Kim Thạch Vai trò nhà giáo trong thời hậu chiến
Đoàn Thêm những ngày chưa quên: lang thang trên các địa hạt
Hoàng Ngọc Tuấn quán qua đêm (truyện ngắn)
Trần Hoài Thư Ngựa nản chân bon (truyện ngắn)
Lê Văn Ngăn những người cùng làm việc (thơ)
Tường Linh trên quê ta đó (thơ)
Trùng Dương những con diều trong thành phố (tùy bút)
Tử Diệp thời sự khoa học
Tràng Thiên Thời sự văn nghệ
Tưởng niệm Y Uyên

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

để lại phản hồi