TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 290-291


Tạp chí Bách Khoa – số 290, 291-1969

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 290-291-1969

nhatbook-download


Trong số này: 

Trần Văn Kha Mùa xuân của thiên nhiên
Phạm Việt Châu trăm Việt trên vùng định mệnh
Vương Hồng Sến nghiên mực Tức Mặc Hầu của vua Tự Đức
Cô Liêu một khám phá mới mẻ về di truyền tình (thuật theo C. EDELMANN)
Nguyễn Hiến Lê Bốn lối kết trong tiểu thuyết
Trần Thái Đỉnh thuyết cơ cấu và phê bình văn học (giới thiệu và dịch Genard Genette)
Đoàn Thêm Những ngày chưa quên: vẫn lang thang trên các địa hạt
Đoàn Thêm thơ
Đông Hồ xuân tư
Mộng Tuyết xuân ý
Biên Hồ đốt lửa trong đêm (truyện)
Trần Thị Tuệ Mai Bếp lửa chiều sông (thơ)
Trần Huiền Ân Chiều xuân trên cao (thơ)
Lê Minh Ngọc Xuân của cu bần (thơ)
Trùng Dương ý nghĩ về một mùa xuân chưa kịp nở (tùy bít)
nhiều TG Thơ
Phan Du nhớ một cành mai (truyện)
Trần Tuấn Kiệt mùa xuân trên chiến địa (thơ)
Hạ Lan mẹ (thơ)
Huỳnh Phan người con gái đầu tiên (truyện)
Bùi Khánh Đản hoa chúc (thơ)
Lê Hương ngày tết ở chợ trời biên giới Gò Dầu Hạ (phóng sự)
Lữ Quỳnh cát vàng (truyện)
Võ Phiến một chỗ thật tịch mịch (truyện)
Duy một năm kinh tế
Từ Trì thời sự kinh tế
Tử Diệp thời sự khoa học
Tràng Thiên thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận