TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 292


Tạp chí Bách Khoa – số 292-1969

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 292-1969

nhatbook-download


Trong số này: 

Nguyễn Gia Tường đầu năm khói lửa luận về ý nghĩa hai chữ “Tội nghiệp”
Phạm Việt Châu trăn Việt trên vùng định mệnh: dấu chân Bách Việt
Đoàn Thêm những ngày chưa quên: hình ảnh gần xa
Trần Thái Đỉnh thuyết cơ cấu và phê bình văn học (giới thiệu và dịch Genard Genette)
Võ Quang Yến Quân tự về tiền phong của cơ thể: Interleron
Lê Phương Chi phỏng vấn 6 nhà văn phụ nữ
Vương Hồng Sến chuyện 7 cây ngọc Như Ý thấy tại Đài Bắc
Hoàng Ngọc Tuấn Có bao nhiêu cánh buồm trên biển
Thế Uyên Đoạn đường chiến binh: đoạn đường cát lỡ
Từ Trì Thời sự thế giới

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận