TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 293


Tạp chí Bách Khoa – số 293-1969

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 293-1969

nhatbook-download


Trong số này: 

Lý Chánh trung ý thức tôn giáo và ý thức dân tộc
Việt Phương cuộc tiếp xúc hụt Mỹ-Trung Cộng tại Varsovie, rồi đây sẽ có thể còn cuộc tiếp xúc nào khác nữa chăng?
Trần Kim Thạch khả năng khoáng sản miền Nam và vai trò kỹ thuật gia
Phạm Việt Châu Trăm việt trên vùng định mệnh: diễn trình hình thành một tổ hợp Đông Nam Á
Nguyễn Văn Trung Tìm hiểu cơ cấu luận như một phương pháp, một triết thuyết và đặt vấn đề tiếp thu
Hồ Minh Dũng ngôi nhà trên Thượng Thành (truyện ngắn)
Đỗ Nghê đóa hồng mùa xuân tuoir thơ (thơ)
Trần Hoài Thư mùa đông ở Huế (thơ)
Định Nguyên bên kia đường (truyện)
Trần Huiền Ân người đã lên tàu
Nguyễn Hữu Hạnh Vũ tượng đá buồn (thơ)
Bùi Đăng Vaài dòng cho người đã khuất
Ngê Bá Lí tình hình xuất bản sách trước và sau biến cố Mậu Thân
Từ Trì Thời sự thế giới
Tràng Thiên thời sự văn nghệ
Tử Diệp Thời sự khoa học

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận