TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 294


Tạp chí Bách Khoa – số 294-1969

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 294-1969

nhatbook-download


Trong số này: 

Việt Phương cuộc xung đột biên giới Nga sô – Trung Cộng
Nguyễn Văn Trung Tìm hiểu cơ cấu luận như một phương pháp, một triết thuyết và đặt vấn đề tiếp thu
Ngô Hữu dự định can thiệp bất thành của Hoa Kỳ vào trận Điện Biên Phủ
Trần Kim Thạch Cuộc đời hoạt động của khoa học gia nơi Đại Học
Lý Chánh trung ý thức tôn giáo và ý thức dân tộc
Phạm Việt Châu trăm việt trên vùng định mệnh: lào quốc trong cuộc ngoại kiển nội chiến
Nguyễn Khánh Hòa khủng hoảng trong giáo hội Công giáo
Biên Hồ người điên (truyện ngắn)
Huỳnh Phan Giấc ngủ trên quê hương (truyện ngắn)
Tràng Thiên thời sự văn nghệ
Vuũ Hoàn Chương- Đông Xuyên – Ngê Bá Lí thương tiếc Đông Hồ (thơ)
Nguyễn Hiến Lê khóc bác Đông Hồ
Đoàn Thêm Vài nét về Đông Hồ
Thế nhâm, Ngê bá Lí Đàm thoại với các nhà xuất bản…

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận