TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 296


Tạp chí Bách Khoa – số 296-1969

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 296-1969

nhatbook-download


Trong số này: 

Tạ Chí Đại Trường Tự thiêu, xét về giá trị và ý nghĩa chiến thuật chính trị
Vũ Đình Lưu ảnh hưởng khốc liệt của chiến tranh (dịch Sigmund Freud)
Tràng Thiên các nguy hại của sự chuộng “Mốt” tri thức
Lê Trung Hoa Những ngày cuối cùng của thi sĩ Đông Hồ
Phạm Việt Châu Trăm Việt trên vùng định mệnh: Thái lan, tự thích ứng để sinh tồn
Đỉnh Đạo mấy lời nhắn nhủ các luật gia
Lê Hương sự cấu kết giữa Trung Cộng với Hoa kiều của Cao Miên và Việt Nam
Định Nguyên Phố tình nhân (truyện)
Hồ Trường An Vết chân chim sẻ (truyện)
Thế Nhân thời sự chính trị
Tràng thiên, thu thủy Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận