Từ lý thuyết Kiến tạo đến lý thuyết kiến tạo xã hội


Từ lý thuyết Kiến tạo đến lý thuyết kiến tạo xã hội

Nhatbook-Từ lý thuyết Kiến tạo đến lý thuyết kiến tạo xã hội-Nguyễn Quang Thuấn-2017

Tác giả:  Nguyễn Quang Thuấn
 Nguồn:  Nghiên Cứu Nước Ngoài, 33
 Năm:  2017
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

Tóm tắt: Lý thuyết kiến tạo và lý thuyết kiến tạo xã hội là hai lý thuyết quan trọng có quan hệ khăng khít với nhau cho phép giải thích quá trình phát triển nhận thức của con người. Lý thuyết kiến tạo khẳng định rằng kiến thức được kiến tạo thông qua hoạt động và tư duy về hoạt động. Cũng giống như lý thuyết kiến tạo, lý thuyết kiến tạo xã hội cũng coi kiến thức là sản phẩm của một quá trình kiến tạo, nhưng sự kiến tạo này mang tính xã hội mà không mang tính cá nhân. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi cố gắng phân tích và làm rõ thêm.

nhatbook-download


*

Bình luận