TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 298


Tạp chí Bách Khoa – số 298-1969

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 298-1969

nhatbook-download


Trong số này: 

Việt Phương Con đường dẫn tới hòa bình
Nguyễn Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ 9 của Cộng đảng Trung Hoa
Nguyễn Hiến Lê Nhà văn nổi danh trong giai đoạn trưởng thành của văn học  Trung Quốc hiện đại: Ba Kim
Nguyễn Khánh Hòa Herbert, tiên tri của người sinh viên nổi loạn
Phạm Việt Châu Trăm việt trên vùng định mệnh: Phi luật tân, giữa vũng lầy do phong kiến và tư bản Tây phương để lại
Võ Quang Yến Hoa lệ
Lan Đình người Thượng dọc theo dãy Trường Sơn
Linh Bảo chuyện cá voi
Từ Kế Tường như chỗ nghỉ chân (truyện)
Trần Hoài Thư ình yêu dậy thì (truyện)
Tràng Thiên Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

để lại phản hồi