TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 300


Tạp chí Bách Khoa – số 300-1969

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 300-1969

nhatbook-download


Trong số này: 

Việt Phương Đại hội các đảng Cộng sản thế giới
Phạm Việt Châu trăm việt trên vùng định mệnh: Miến điện đấu tranh giành độc lập về chính trị và chủ quyền kinh tế
Võ Quang Yến chiếc dù nhảy
Nguyễn Đức Sơn Yã Hạc
Thế Nhân điện ảnh Việt Nam ngày nay
Trần Doãn Nho Bay cao (truyện)
Đặng Tấn Tới Thanh xuân (thơ)
Hạ Đình Thao khóc Nguyễn Nho Nhượn (thơ)
Uyên Hà Hoàng Hôn của một người (thơ)
Tường Linh Nói với Luân Hoán (thơ)
Trần Hoài Thư Sông sâu cũng lội (truyện)
Thủy Triều thư cho học trò (đoản văn)
Phan Phụng Thạch Lưu bút mùa hạ 69 (thơ)
Tràng Thiên thời sự văn nghệ
Lý Chánh trung ý thức tôn giáo và ý thức dân tộc: giữa trời và Đất

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận