TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 301


Tạp chí Bách Khoa – số 301-1969

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 301-1969

nhatbook-download


Trong số này: 

Đoàn Thêm Đọc đạo luật về Quy chế chính đảng
Việt Phương Okinawa đi về đâu
Từ Trì Georges Pomidou, tân tổng thống cộng hòa Pháp
Đoàn Nhật Tấn Gia huấn ca và nền học cũ
Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề Lịch sử bang giao Hàn Việt
Phạm Việt Châu Trăm Việt trên vùng định mệnh
Phạm Trọng Nhân xã giao và nghi lễ
Biên Hồ cuộc săn người tàn bạo (truyện)
Huỳnh Công Ân Lão già trên sông (truyện)
Lê Đình Phạm Phú Tưởng nhớ Nguyễn Nho Nhượn
Nguyễn Nho Nhượng Nhưững lời sương khói (thơ)
Đông Trình trong thành phố cổ tích (thơ)
Hoàng Ngọc Châu lòng thấy như là (thơ)
Phương Hoa Sứ đá buồn đỉnh núi (thơ)
Phạm Mỹ Khánh gửi một cô bé mới quen
Từ Trì thời sự chính trị
Tử Điệp thời sự khoa học
Tràng Thiên thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận