TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 302


Tạp chí Bách Khoa – số 302-1969

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 302-1969

nhatbook-download


Trong số này: 

Từ Trì Những bất biến trong chính sách đối ngoại của Nga
Phạm Việt Châu Trăm việt trên vùng định mệnh
Trần Văn Khê vài cái hay dở trong nhạc Việt
Cung Giũ Nguyên toán số với càn khôn
Lê Hương tín ngưỡng trong đời sống của người Việt gốc Miên: Bùa Ngải
Từ Kế Tường thắp sáng mùa hè (truyện ngắn)
Nguyễn Kim Phượng Tìm tài liệu (truyện ngắn)
Bách Khoa thời đại Tác phẩm và cuộc đời: nói chuyện với Võ Phiến
Tường Linh Sương và ốc biển (thơ)
Vũ Hoàng Chương Sưự thật phủ bàng .. (thơ)
Đoàn Thêm Apollo 11: một vài ảnh hưởng đặc biệt
Trần Lương Ngọc Apollo 11: chuyến bay lịch sử

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận