Từ chủ nghĩa Marx đến chủ nghĩa Hậu hiện đại: một số vấn đề học thuật hậu huyền thoại Bakhtin


Từ chủ nghĩa Marx đến chủ nghĩa Hậu hiện đại: một số vấn đề học thuật hậu huyền thoại Bakhtin

nhatbook-Từ chủ nghĩa Marx đến Hậu Hiện đại-Ngô Tự Lập-2016

Tác giả:  Ngô Tự Lập
 Nguồn:  Nghiên cứu nước ngoài
 Năm:  2016
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận