Nguyễn Công Trứ và những kiến nghị về giáo dục ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX


Nguyễn Công Trứ và những kiến nghị về giáo dục ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX

nhatbook-Nguyễn Công Trứ những kiến nghị về giáo dục ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX-Phạm Thị Ái Phương-2006

Tác giả:  Phạm Thị Ái Phương
 Nguồn:  Nghiên Cứu Lịch Sử
 Năm:  2006
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận