TÀI CHÍNH HỌC ĐẠI CƯƠNG


Tài chính học đại cương, quyển 3: Tài nguyên quốc gia

nhatbook-Tài chánh học đại cương-Nghiêm Đằng-1962

Tác giả:  Nghiêm Đằng
 Nxb:  Học Viện Quốc Gia Hành Chánh
 Năm:  1962
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf 


nhatbook-download


*

để lại phản hồi