TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 305


Tạp chí Bách Khoa – số 305-1969

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 305-1969

nhatbook-download


Trong số này: 

ntg Cảm nghĩ nhân chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần
Phạm Việt Châu trăm Việt Nam trên vùng định mệnh: Mã Lai trường hợp một phòng tuyến vỡ
Kim Định Ba đợt văn minh
Nguyễn Khắc Tiến Tùng Nửa phần thế giới bên kia
Cung Giũ Nguyên toán số với càn khôn
Nguyễn Đức Cung vấn đề thời ký Tây Phương
Hoàng Ngọc Châu Chị Bẹo (truyện)
Tường Linh Luân hồi (thơ)
Lê Đình Phạm Phú Về ru tình Quảng (thơ)
Hoàng Lộc vì làm người lưu vong (thơ)
Lê Bá Lăng thư từ DMZ
Đặng Tấn Tới một buổi chiều lang thang trong xóm vắng (thơ)
Định Nguyên tình hồng (thơ)
Trần Dzạ Lữ Cám ơn em (thơ)
Hằng Vũ những giọt máu hồng
Hoàng Nghị- Tràng Thiên vụ Kouznetsov
Từ Trì Thời sự thế giới

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận