TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 309


Tạp chí Bách Khoa – số 309-1969

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 309-1969

nhatbook-download


Trong số này: 

Việt Phương nước Đức trên con đường thống nhất
Nguyễn Ngọc Lan những trái thủy ngư lôi ở đáy tách trà
Hoàng Sỹ Quý một cái nhìn Đông phương về vấn đề Tính dục
Phạm Việt Châu trăm Việt trên vùng định mệnh: Mỹ và Đông Nam Á
Cung Giũ Nguyên toán số với càn khôn
Lê Phương Chi taâm sự Nguyễn Mạnh Côn sau tác phẩm hòa bình, nghĩ gì? Làm gì? (phỏng vấn)
Thế Nhân Nobel văn chương 1969: Samuel Beckett
Hoàng Ngọc Biên cái còn lại: tiếng nói (mấy chữ cho Samuel Beckett)
Samuel Beckett đi lại (kịch nhỏ: Hoàng Ngọc Biên dịch)
Trần Đại ngày khai trương (truyện)
Phan Phụng Thạch Khỉ về Quảng Trị (thơ)
Lê Văn Trung Trong mơ tôi thấy các em về (thơ)
Từ Trì Thời sự quốc tế
Tràng Thiên thời sự văn nghệ
Nguyễn Văn Trung Mấy lời minh xác về tạp chí Đất Nước

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận