TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 310


Tạp chí Bách Khoa – số 310-1969

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 310-1969

nhatbook-download


Trong số này: 

Tạ Chí Đại Trường Kỳ thị địa phương
Phạm Việt Châu Trăm việt trên cùng định mệnh: Mỹ và Đông Nam Á
Hoàng Sỹ Quý một cái nhìn Đông phương về vấn đề Tính dục
Lê Hương một nghề phát đạt nhất của dân Cao Miên: bán thực phẩm vật dụng cho quân đội Việt Cộng
Nguyễn Hiến Lê người đã “bị cực hình về bút mực”: Honore de Balzac
Cung Giũ Nguyên toán số với càn khôn
Phạm Việt Tuyền Nói về hội nghị Văn Bút quốc tế ở Menton
Định Nguyên Bằng và N. (truyện ngắn)
Lê Tâm Nửa lon gạo (truyện ngắn)
Nguyễn Thái Yên Chi Cho thân thôi lưu đày chốn đây (truyện ngắn)
Từ Trì Thời sự thế giới
Đặng Tấn Tới Thơ
Tràng Thiên, Minh Quân Thời sự văn nghệ
Tử Diệp Thời sự khoa học

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận