TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 311


Tạp chí Bách Khoa – số 311-1969

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 311-1969

nhatbook-download


Trong số này: 

Phạm Việt Châu Trăm việt trên vùng định mệnh: Cộng sản có mặt
Nguyễn Hiến Lê người đã “bị cực hình về bút mực”: Honore de Balzac
Kim Định Việt Nho
Hoàng Sỹ Quý một cái nhìn Đông phương về vấn đề Tính dục
Tạ Chí Đại Trường Kỳ thị địa phương
Bùi Bảo Trúc Khoa học không gian và chương trình Apollo
Trần Đại sinh viên Việt Nam tại Âu Châu
Bùi Kim Đỉnh Đốt xác (truyện)
Tường Linh Những khuôn mặt (thơ)
Hạ Đình Thao thư về Đại Lộc (thơ)
Nguyễn Tăng Liên sôống trên đời (truyện)
Từ Trì Thời sự thế giới
Tràng Thiên – Thu Thủy Thời sự văn nghệ
Tử Diệp thời sự khoa học

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận