TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 312


Tạp chí Bách Khoa – số 312-1970

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 312-1970

nhatbook-download


Trong số này: 

Vũ Đình Một năm sóng gió của quân lực Hoa Kỳ
Cung Giũ Nguyên toán số với càn khôn
Nguyễn Hiến Lê người đã “bị cực hình về bút mực”: Honore de Balzac
Chu Minh Thụy Máy đánh chữ xưa và nay
Hoàng Sỹ Quý một cái nhìn Đông phương về vấn đề Tính dục
Bách Khoa Đàm thoại với Lý Chánh Trung
Phạm Việt Châu Trăm việt trên vùng định mệnh: Cộng sản có mặt
Từ Kế Tường ngày về của An (truyện)
Lê Văn Trung Bên trời (thơ)
Phạm Cao Hoàng Lúc ngồi trong vườn cây (thơ)
Phan Phụng Thạch Mùa thu ở Huế (thơ)
Từ Trì Thời sự thế giới
Tử Diệp thời sự khoa học

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

để lại phản hồi