TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 318


Tạp chí Bách Khoa – số 318-1970

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 318-1970

nhatbook-download


Trong số này: 

Trần Lương Ngọc Ảnh hưởng của chiến tranh VN đối với nền kinh tế Hoa Kỳ và Việt Nam
Vũ Tiến Phúc Sự cảm thông Mỹ Việt về thi ca (từ Bùi Viện và Mỹ sứ đến Burton Raffel)
Nguyễn Khánh Hòa ấn tượng về nước ĐỨc
Hoàng Sỹ Quý một cái nhìn Đông phương về vấn đề Tính dục
Cung Giũ Nguyên toán số với càn khôn
Trần Đại Chính quyền và báo chí tại các nước chậm tiến
Lê Tâm trong hầm (truyện)
Khánh Linh Tình đất (truyện)
Hồ Trường An tiếng Sơn ca (truyện)
Phương Hoa Sứ Tình ca cuối (thơ)
Hoàng Ngọc Châu chiều quan ải (thơ)
Định Nguyên Nỗi buồn (thơ)
Từ Trì Thời sự thế giới
Tử Diệp Thời sự khoa học
Tràng Thiên, Thu Thủy thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận