TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 321


Tạp chí Bách Khoa – số 321-1970

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 321-1970

nhatbook-download


Trong số này: 

Nguyễn Văn Trung Nghĩ về phong trào sinh viên
Từ Trì Thử xét lại cuộc đời và chủ nghĩa Lenin (nhân dịp 200 năm sinh của Lenin)
Cung Giũ Nguyên toán số với càn khôn
Nguyễn Văn Quân Nhân dịp mùa thi sắp tới ghi lại: những tệ đoan thi cử
Lê Hương Việc bang giao giữa Cao Miên và Việt Nam từ ngày tiên khởi đến ngày pháp Đô hộ (viết theo sử liệu của Cao miên)
Võ Quang Yến Siêu thủy hay nước, bất thường
Thế Nhân “Cúi mặt” từ truyện đến phim
Huỳnh Văn Lang cọp cái ba con (hồi ký)
Lê Tâm dưới cát (truyện)
Thu Trang lay nhẹ (thơ)
Bùi Giáng Cỏ mọc (thơ)
Thi Độ nguyện cầu cho thế kỷ 20
Y Yên tìm về địa đàng
Từ Trì Thời sự thế giới
Tràng Thiên Thời sự văn nghệ
Tử Diệp thời sự khoa học

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận