TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 322


Tạp chí Bách Khoa – số 322-1970

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 322-1970

nhatbook-download


Trong số này: 

Việt Phương phong trào tranh đấu của Thanh niên Mỹ và đường lối ngoại giao của Hoa Kỳ
Kim Định cần vận động gấp cho một nền giáo dục lưỡng diện
Lê Hương Việc bang giao giữa Cao Miên và Việt Nam từ ngày tiên khởi đến ngày pháp Đô hộ (viết theo sử liệu của Cao miên)
Dương Đình Khuê vài nhận xét về loại truyện dị thường của Tây Phương và Việt Nam
Lê Quang Nghiêm Những tục thờ cúng đặc biệt và kỳ lạ của ngư phủ lưới đăng tỉnh Khánh Hòa
Cung Giũ Nguyên toán số với càn khôn
Trung Dương chàng Việt Nam (truyện)
Huỳnh Văn Lang cọp cái ba con (hồi ký)
Phạm Nhuận Bên này sông (thơ)
Từ Kế Tường Trẻ nhỏ (thơ)
Từ Trì Thời sự thế giới
Tử Diệp Thời sự khoa học
Tràng Thiên, Thu Thủy Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận