TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 325


Tạp chí Bách Khoa – số 325-1970

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 325-1970

nhatbook-download


Trong số này: 

Việt Phương Hoa Kỳ và Trung Cộng trên địa hạt nguyên tử
Nguiễn Ngu Í nhứ Nhất Linh Nguyễn Tường Tam
Nguyễn Hiến Lê thơ Trung Hoa (dịch Lâm Ngữ Đường)
Xuân Quang Nhận xét về một vài quyển sách do người Tây Phương viết về Yoga
Từ Trì Cuộc đời phi thường của Sukarno
Thế Uyên ông thầy tội nghiệp
Nguyễn Trọng Văn những chiếc túi ny-lon (đoản văn)
Tạ Tỵ Bao giờ (truyện)
Phương Đình căn nhà thơm (truyện)
Hằng Vũ tiếc xưa (thơ)
Vũ Hoàng Chương cảm đề “thơ điên”
Phương Hoa Sứ Hữu Ngạn (thơ)
Từ Trì Thời sự thế giới
Tử Diệp Thời sự khoa học
Thế Nhân hoội đồng văn hóa giáo dục
Tràng Thiên xung quanh hội nghị Văn Bút quốc tế
Thuy Thủy thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

để lại phản hồi