Tranh chấp trong biển Đông: Thách thức trong quan hệ ASEAN-Trung Quốc nhìn từ cách tiếp cận của Trung Quốc về quyền lực


Tranh chấp trong biển Đông: Thách thức trong quan hệ ASEAN-Trung Quốc nhìn từ cách tiếp cận của Trung Quốc về quyền lực

nhatbook-Tranh chấp trong biển Đông thách thức quan hệ trong Asean-Nguyễn Ngọc Anh-2017

Tác giả:  Nguyễn Ngọc Anh
 Nguồn:  Nghiên Cứu Nước Ngoài
 Năm:  2017
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

Tóm tắt: Bài viết dựa trên lý thuyết quyền lực trong quan hệ quốc tế để xem xét cách tiếp cận của Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông với một số quốc gia ASEAN đặt trong tổng thể quan hệ ASEAN – Trung Quốc và hệ quả của nó. Bài viết lập luận rằng, cách tiếp cận của Trung Quốc về quyền lực là nguồn lực sản sinh quyền lực, quyền lực dùng để ép buộc và giành thắng lợi trong xung đột. Vì vậy, khi nguồn lực của Trung Quốc lớn hơn thì khả năng xung đột trên Biển Đông giữa Trung Quốc với các nước ASEAN cũng sẽ gia tăng. Bài viết cho rằng một trong những giải pháp căn bản ngăn ngừa xung đột là tác động làm thay đổi cách tiếp cận của Trung Quốc về quyền lực.

nhatbook-download


*

Bình luận