TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 326


Tạp chí Bách Khoa – số 326-1970

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 326-1970

nhatbook-download


Trong số này: 

Trần văn Tích lược khảo về dược liệu Đông Y
Bùi Duy Tâm Sự tổng hợp Đông và Tây Y trong chương trình giảng huấn tại trườn ĐH Y khoa Huế
Cung Giũ Nguyên Ngôn ngữ ma thuật
Xuân Quang Nhận xét về một vài quyển sách do người Tây Phương viết về Yoga
Việt Phương chiến cuộc Trung Đông và tương lai của Do Thái
Thế Uyên căn nhà người mẹ (đoản văn)
Lê Văn Thiện xuất ngoại bằng trực thăng võ trang (bút ký)
Định Nguyên thuốc độc (truyện ngắn)
Lê Thúy Hồng Huyết mạch miền Nam (thơ)
Trần Thị Thái Hòa Mắt (thơ)
Từ Trì khoảng trống chính trị Á Châu
Võ Phiến Cái “u mặc” trong hội nghị Văn bút quốc tế ở Hàn thành
Từ Trì thời sự thế giới
Tràng Thiên, Thu Thủy thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận