Giải pháp Bảo Đại của Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam (1945-1954)


Giải pháp Bảo Đại của Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam (1945-1954)

nhatbook-Giải pháp Bảo Đại của Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam 1945 1954-Ngô Chơn Tuệ-2013

Tác giả:  Ngô Chơn Tuệ, Phan Văn Hoàng
 Nguồn:  Khoa Học, ĐH Sư Phạm TpHCM
 Năm:  2013
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

Tóm tắt: Sau Chiến tranh thế giới lần thứ Hai, Pháp tiến hành chiến tranh nhằm đặt lại ách thống trị ở Đông Dương. Vấp phải sự đấu tranh quyết liệt của nhân dân Việt Nam, Pháp chủ trương “giải pháp Bảo Đại” hòng biến chiến tranh tái chiếm thuộc địa thành nội chiến giữa một bên là những người Việt Nam yêu nước, kháng chiến dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bên kia là những người “quốc gia” do Bảo Đại cầm đầu.


nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:

Bình luận