TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 330


Tạp chí Bách Khoa – số 330-1970

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 330-1970

nhatbook-download


Trong số này: 

Việt Phương Chương trình Việt Nam hóa dưới mắt một học giả Hoa kỳ
Trần Văn Tích thuốc tây thuốc ta
Xuân Quang Nhận xét về một cuốn sách viết bằng tiếng Việt về Yoga
Tạ Chí Đại Trường Hát từ địa phương
Cung Giũ Nguyên Tiếng đoạn trường
Nguyễn Trọng Văn Viết trong mùa thi 70
Tân Fong Hiệb Nhân mùa trăng sáng, đi thăm các nhà xuất bản sách thiếu nhi
Từ Trì cái chết của Francois Mauriac
Doãn Dân Đọc thư
Hồ Minh Dũng Giữa rừng (truyện)
Từ Trì Thời sự thế giới
Tử Diệp Thời sự khoa học
Thu Thủy Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận