Những đường hướng xác lập cấu trúc Âm vị học


Những đường hướng xác lập cấu trúc Âm vị học

Nhatbook-Những đường hướng xác lập cấu trúc Âm vị học-Võ Đại Quang-2018

Tác giả:  Võ Đại Quang
 Nguồn:  Tạp chí Nghiên Cứu Nước Ngoài
 Năm:  2018
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

Tóm tắt: Bài viết này là một nghiên cứu tổng quan về các cấu trúc âm vị học trên cứ liệu tiếng Anh nhằm giúp người đọc có cái nhìn khái quát về các đường hướng xác lập các loại cấu trúc âm vị học đa dạng. Kỹ thuật (techniques) nghiên cứu được sử dụng chủ yếu là các kỹ thuật định tính thông dụng của loại hình nghiên cứu miêu tả như quan sát, phân tích tài liệu, suy luận, phạm trù hóa, hệ thống hóa, khái quát hóa, mô hình hóa, lược đồ hóa. Những vấn đề chính được trình bày trong bài này là: (i) Những cách tiếp cận chủ yếu trong việc xác lập các cấu trúc âm vị học; (ii) Những điểm mạnh và hạn chế của các đường hướng nghiên cứu cấu trúc âm vị học; (iii) Một số cấu trúc âm vị học được xác lập theo các đường hướng nghiên cứu được trình bày trong bài viết.

nhatbook-download


*

để lại phản hồi