TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 332


Tạp chí Bách Khoa – số 332-1970

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 332-1970

nhatbook-download


Trong số này: 

Việt Phương Tổng thống Nixon với vấn đề giải quyết chiến tranh Việt Nam
Xuân Quang chữ hán trong Việt Ngữ
Nguyễn Hiến Lê một tiếng nói của châu Á: Châu Á vè nền hòa bình thế giới của Trần Minh Triết
Georges E. Gauthier một người Gia Nã Đại và nghệ thuật của Phạm Duy
Thế Uyên thất bại của cuộc cách mạng
Đặng Trần Huân Cựu Kim Sơn, cửa châu Á (hồi Ký)
Kinh Dương Vương chuyến xe (truyện)
Minh Quân giây phút cuối (truyện)
Lê Thúy Hồng Tình ca miền Nam
Trần Huiền Ân là tấc lòng mưa
Tràng Thiên Alexander Soljenitsyne, giải Nobel văn chương 1970
Bách Khoa đoàn văn nghệ Việt Nam tại Osaka
Từ Trì Thời sự thế giới

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận