TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 333


Tạp chí Bách Khoa – số 333-1970

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 333-1970

nhatbook-download


Trong số này: 

Từ Trì chiến lược ngoại giao của Nga sô
Tràng Thiên Alexander Soljenitsyne, giải Nobel văn chương 1970
Cung Giũ Nguyên người không thể ngồi trên danh từ “ghế”
Võ Quang Yến quái thai
Nguyễn Văn Trung giới thiệu “từ một thánh gia này đến một thánh gia khác” của Raymond Aron
Việt Phương Thế giới Ả Rập sau Nasser
Bách Khoa Nguyễn Cao Đàm và nhiếp ảnh Nhật Bản (phỏng vấn)
Đặng Trần Huân Cựu Kim Sơn, cửa châu Á (hồi Ký)
Kinh Dương Vương chuyến xe (truyện)
Phan Long Yên Thư về xóm nhỏ (thơ)
Đông Trình Người ngồi nhớ núi (thơ)
Từ Trì thời sự thế giới
Tử Diệp Thời sự khoa học
Tràng Thiên, Thu Thủy thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận