Vài cảm nghĩ về việc phát huy và bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc thuộc ngữ hệ Nam Đảo


Vài cảm nghĩ về việc phát huy và bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc thuộc ngữ hệ Nam Đảo

Tác giả:  Bá Trung Phụ (AriYa)
 Nguồn:  Kỷ yếu VN học lần 2
 Năm:  2004
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:
Ý nghĩa của 'Đi Chợ'
Kết cấu truyền thống của gia đình Việt Nam trước những thử thách mới
Người Việt-Nam Bộ từ góc nhìn tôn giáo
Quá trình hình thành tầng lớp thống trị trong xã hội Giao Chỉ-Đại Cồ Việt ở thế kỷ X
Từ góc độ lịch sử góp vào việc quản lý và khai thác đất đai
Bàn về sự truyền bá của giáo phái Chính Nhất Đạo Giáo sang Việt Nam
Giá trị Việt Nam trong quan hệ Đông Tây
Việt Nam học được gì từ cuộc khủng hoảng tiền tệ Đông Nam Á?
Báo chí Tôn giáo ở Việt Nam trước 1945
Chính sách quân điền năm 1839 ở Bình Định, nhìn nhận và đánh giá lại trên cơ sở tư liệu địa bạ
Bất bình đẳng về giáo dục ở Việt Nam hiện nay
Quá trình tiếp xúc và giao lưu văn hóa Việt - Hoa trong lịch sử
Hai nàng Kiều Việt Nam và Nhật Bản
Các nhà khoa bảng trong bộ máy nhà nước triều Nguyễn
Phát âm theo phương ngữ Nam bộ: những ưu điểm và hạn chế
Vấn đề phụ nữ ở Việt Nam trước CMT8 năm 1945: Nội dung và giải pháp
So sánh nhận thức của Lê Văn Hưu và Ngô Sĩ Liên về lịch sử Việt Nam
Hình bóng chữ Nôm Việt trong chữ vuông Choang
Thế giới tâm linh trong sáng tác của Nguyễn Du một biểu hiện của văn hóa Việt
Tổ chức lãnh thổ Việt nam vào những thập kỷ đầu của thế kỷ XXI

Bình luận