TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 335


Tạp chí Bách Khoa – số 335-1970

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 335-1970

nhatbook-download


Trong số này: 

Từ Trì Những khó khăn của Trung Cộng
Georges E. Gauthier một người Gia Nã Đại và nghệ thuật của Phạm Duy
Võ Quang Yến Nobel Khoa học 1970
Nguyễn Hiến Lê Một nữ sĩ biết chấp nhận cuộc đời: Han Suyin (Hàn Tú Anh)
Trần Văn Tích Hải Thượng Lãn Ông (kỷ niệm 250 năm sinh)
Phan Đức – Lê Khuê Một vài giai thoại về tướng De Gaulle
Bùi Hữu Sủng đoọc quyển “đường vào văn học Việt Nam” của M. Durand và Nguyễn Trần Huân: một quan niệm mới về văn học sử Việt Nam
Hoàng Ngọc Tuấn Tuổi trẻ hư không (truyện dài)
Trần Hoài Thư Quán biên thùy (truyện ngắn)
Phạm Bá Tấn Lớp học trong trí nhớ (thơ)
Phạm Nguyên Hồ cuối cùng (thơ)
Từ Trì thời sự thế giới
Bảo Châu Yukio Mishama: cái chết võ sĩ đạo
Thu Thủy Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận