TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 341


Tạp chí Bách Khoa – số 341-1971

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 341-1971

nhatbook-download


Trong số này: 

Cung Giũ Nguyên Dạy và học sinh ngữ
Trần Văn Tích nghĩ về vấn đề hiện đại hóa Đông Y
Võ Quang Yến Pha giống Bắp, lúa
Nguyễn hiến Lê đất Hà Tiên với học Mạc và họ Lâm
Đỗ Trọng Huê Văn hóa và văn chương
Bách Khoa đàm thoại với giáo sư Nguyễn Văn Trung
Lê Văn Trung Như chiếc thuyền trôi (truyện)
Phan Du trên tàu Helgoland
Vũ Hoàng Chương mười năm bóng hạc, Xuân chợt lòng thu (thơ)
Trần Dzạ Lữ Thánh đọa (thơ)
Hoàng Ngọc Tuấn Tuổi trẻ hư không (truyện dài)

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận