TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 344


Tạp chí Bách Khoa – số 344-1971

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 344-1971

nhatbook-download


Trong số này: 

Từ Trì Đại hội đảng Cộng sản Liên xô kỳ thứ 24
Hoàng Văn Đức Ôi! La đà lạt
Lê Hữu Từ Gieo tinh nhân tạo cho heo tại Bình Thuận
Nguyễn Thị Ngọc Thắm công việc ghi chép và sắp xếp truyện cổ dân gian
Trần Ngọc Ninh Xã hội và văn hóa thái cổ Việt Nam
Phạm Lương Giang một vài nhận xét và kỷ niệm về Ấn Độ nhân cuộc tổng tuyển cử tháng 3-1971
Mộng Tuyết Thâất tiểu muội đêm du ca Liêu trai
Phạm Ngọc Lư tàn Đông (truyện ngắn)
Lê Bá Lăng Con ngựa gỗ (truyện ngắn)
Hạ Đình Thao Giã từ (thơ)
Ý Yên Choỗ đứng (thơ)
Trần Thị Tuệ Mai Trên tà áo gió
Mang Viên Long Thơ cho con đầu lòng (thơ)
Hoàng Ngọc Tuấn Tuổi trẻ hư không (truyện dài)
Từ Trì Thời sự thế giới
Tử Diệp Thời sự khoa học
Tràng Thiên, Thu Thủy Thời sự văn nghệ
Thế Nhân Hoạt động của Trung tâm học liệu

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận