Vietnam’s Persistent Foreign Policy Dilemma Caught between Self-Reliance and Proactive Integration


Vietnam’s Persistent Foreign Policy Dilemma Caught between Self-Reliance and Proactive Integration

(Lưỡng nan trong chính sách đối ngoại của Việt Nam: Giữa tự lực và chủ động hội nhập)

nhatbook-Vietnam’s Persistent Foreign Policy Dilemma Caught between Self-Reliance and Proactive Integration-Lê Thu Hương-2018

Tác giả:  Lê Thu Hương
 Nguồn:  Asia Policy
 Năm:  2018
 Ngôn ngữ:  English
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận