Đọc lại báo cáo của Toàn Quyền Đông Dương M. Merlin: “Vụ ám sát cách mạng ngày 19.06.1924 ở Quảng Châu”


Đọc lại báo cáo của Toàn Quyền Đông Dương M. Merlin: “Vụ ám sát cách mạng ngày 19.06.1924 ở Quảng Châu”

nhatbook-Đọc lại báo cáo của Toàn Quyền Đông Dương M. Merlin Vụ ám sát cách mạng ngày 19.06.1924-Nguyễn Bá Dũng-2019

Tác giả:  Nguyễn Bá Dũng, Hoàng Ứng Huyền
 M. Merlin, Phạm Mạnh Phan 
 Nguồn:  Tạp chí Nghiên Cứu Phát Triển
 Năm:  2019
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận