TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 347


Tạp chí Bách Khoa – số 347-1971

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 347-1971

nhatbook-download


Trong số này: 

Từ Trì Tương lai của minh ước Bắc Đại Tây Dương
Hoàng Văn Đức dầu hỏa yếu tố sống, chết của Việt Nam và Đông Nam Á
Đỗ Đình Tuân Lược sử Đông Y ở Trung Hoa và Việt Nam
Võ Thị Thanh Roòn Phép nhịn ăn để trị bệnh thời xưa và ngày nay
Trần Ngọc Ninh Đức Phật và sự cải tạo xã hội
Georges E. Gauthier Phạm Duy: Một nghệ thuật khúc điệu (thu thủy dịch)
Định Nguyên Y Ch. (truyện)
Hồ Minh Dũng Vệ cỏ (truyện)
Từ Trì Thời sự thế giới
Tử Diệp Thời sự khoa học
Tràng Thiên, Thu Thủy Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận