TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 349


Tạp chí Bách Khoa – số 349-1971

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 349-1971

nhatbook-download


Trong số này: 

Trần Văn Tích “Cai” ma túy
Võ Quang Yến tử tìm điều kiện sinh sống của sinh vật
Trần Văn Đa Vị cứu tinh của các bà vợ hiền
Huỳnh Hữu Ủy cách đây 86 năm: biến cố 5-7-1885, ngày thất thủ kinh thành Huế
Trần Ngọc Ninh Viết về xã hội và văn hóa thái cổ Việt Nam
Duy Cường Những người hippies
Nguyêễn Trọng Văn mùa thi, Nha trang
Phạm Ngọc Lư ngọn tháp (truyện ngắn)
Uyên Hà Thư về Phú Sơn (thơ)
Trần Huiền Ân Về Phước Bình (thơ)
Phan Du về quê (truyện)
Bách Khoa đàm thoại với Phạm Thiên Thư về Đạo ca và Kinh Ngọc
Từ Trì vụ tiết lộ tài liệu mật của Ngũ Giác Đài
Tử Diệp thời sự khoa học
Tràng Thiên – Thu Thủy Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận