TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 350


Tạp chí Bách Khoa – số 350-1971

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 350-1971

nhatbook-download


Trong số này: 

Vũ Hạnh văn hóa và “mạo hóa”
Từ Trì Maroc, một thí nghiệm của đệ tam thế giới
Huỳnh Hữu Ủy cách đây 86 năm: biến cố 5-7-1885, ngày thất thủ kinh thành Huế
Trần Văn Tích đường lên cung Quảng
Võ Thị Thanh Roòn Nợ vu sơn với phép nhịn ăn
Nguyễn Trọng Văn mùa thi, Nha trang
Georges E. Gauthier Phạm Duy: một nghệ thuật khúc điệu – nói về màu sắc địa phương
Phan Du về quê (truyện)
Nguyễn Mộng Giác qua cầu gió bay (truyện)
Tường Linh Vang bóng (thơ)
Phạm Thiên Thư Động hoa vàng (thơ)
Từ Trì Thời sự thế giới
Tràng Thiên – Thu Thủy Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

để lại phản hồi