TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 352


Tạp chí Bách Khoa – số 352-1971

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 352-1971

nhatbook-download


Trong số này: 

Tạ Chí Đại Trường Chức vụ dân cử: lối thoát buồn phiền
Từ Trì Nam Tư giữa Cộng Sản và tư bản
Trần Ngọc Ninh ánh sáng của đạo Phật trong đời sống cộng đồng
Phan Du Con người và tính hiếu chiến
Nguyễn Văn Hầu Nghề lãnh lụa Tân Châu
Huỳnh Hữu Ủy Nhân đọc “Chuyện cổ dân gian miền núi” của Nguyễn Đắc
Trần Huiền Ân ba nụ cười buổi cuối (bút ký)
Nguyễn Mộng Giác về đâu (truyện)
Hoàng Ngọc Tuấn Tuổi trẻ hư không (truyện dài)
Hoàng Lộc Bao giờ (thơ)
Trần Dzạ Lữ Người mẹ gánh hàng rong (thơ)
Từ Trì Thời sự thế giới
Thu Thủy Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận