Tiểu thuyết Việt Nam (1986-2010) viết về lịch sử và chiến tranh: một cái nhìn khái quát


Tiểu thuyết Việt Nam (1986-2010) viết về lịch sử và chiến tranh: một cái nhìn khái quát

nhatbook-Tiểu thuyết Việt nam 1986 2010 viết về lịch sử và chiến tranh một cái nhìn khái quát-Dương Minh Hiếu-2016

Tác giả:  Dương Minh Hiếu
 Nguồn:  Khoa học, ĐH Đồng Nai
 Năm:  2016
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf


nhatbook-download


*

Bình luận