TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 354


Tạp chí Bách Khoa – số 354-1971

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 354-1971

nhatbook-download


Trong số này: 

Việt Phương Vaấn đề Trung Cộng gia nhập Liên Hiệp Quốc
Từ Trì Nikita Krouchtchev
Georges E. Gauthier Phạm Duy, một nghệ thuật khúc điệu: vài nét vẽ và hình dáng
Võ Thị Thanh Roòn Bác sĩ Dewey với phương pháp nhịn ăn
Phan Du Con người và tính hiếu chiến
Võ Quang Yến Nhân cuộc tổng hợp kích thích tố phát dục thành công: Tật lùn và hộ pháp
Bảo Trân Câu chuyện của những người về từ Nguyệt cầu trong phi vụ Apollo 15
Nguyễn Mộng Giác Dư sinh (truyện)
Tố Diễm Gác miền biên ải (thơ)
Trần Vạn Giả Tình cảnh người về (thơ)
Lan Sơn Đài Thơ mùa hạ (thơ)
Tường Linh Bối cảnh (thơ)
Từ Trì Thời sự thế giới
Thu Thủy Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận