TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 355


Tạp chí Bách Khoa – số 355-1971

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 355-1971

nhatbook-download


Trong số này: 

Việt Phương Cuộc bầu cử 3.10 và việc chấm dứt cuộc chiến Đông Dương
Từ Trì Tiình Đoàn kết quốc tế và nền thương mại thế giới trước cuộc khủng hoảng đồng Mỹ Kim
Trần Thái Đỉnh những điều kiện tinh thần của sự xuất ngoại du học
Võ Quang Yến Xung quanh viên thuốc ngừa thai: ngăn cản trứng rụng
Trần Tiễn Hy việc dùng châm thuật để thay thế thuốc mê ở Trung Cộng
Georges E. Gauthier Phạm Duy: một nghệ thuật khúc điệu
Linh Bảo Một chuyến Đông Du (du Ký)
Trần Hoài Thư Người thầy trẻ (truyện)
Nguyễn Mộng Giác Dư sinh 2 (truyện)
Luân Hoán khói cơm chiều (thơ)
Trần Thị Tuệ Mai Ra về giữa tiệc (thơ)
Trần Huiền Ân Rẽ sóng đăng quang (thơ)
Hồ Nghy Triều Thi hài số 95 (truyện)
Từ Trì thời sự thế giới
Tử Diệp thời sự khoa học
Tràng Thiên – Thu Thủy Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận