TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 358


Tạp chí Bách Khoa – số 358-1971

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 358-1971

nhatbook-download


Trong số này: 

Việt Phương Cuộc đi thăm Bác inh và Mạc Tư Khoa một nước cờ quyết định của tổng thống Nixon
Từ Trì Willy Brand, giải Nobel hòa bình 1971
Vũ Tiến Phúc Đọc”viễn Đông Liên sử” của Maria Penkala
Trần Văn Tích Vài nét chấm phá về Trung Y hiện đại
Nguyễn Thị Ngọc Thắm Những bước tiến của phụ nữ trong cộng đồng nhân loại: Trên đường giải phóng
Võ Quang Yến Nhân chất Anti-Helium 3 vừa ới được chế tạo ở Serpoukhov: tìm hiểu phản vật chất
Bách Khoa Đàm thoại với Bình Nguyên Lộc
Trần Lê Nguyên Vũ đường lên Berlin (du ký)
Hồ Minh Dũng một nơi cao nhìn xuống
Tường Linh bài cổ phong cho Cuồng Vũ (thơ)
Ý Yên Hương đời xa (thơ)
Nhất Anh Vài ý nghĩ về giải thưởng dịch thuật 1971
Từ Trì thời sự thế giới
Tử Diệp thời sự khoa học
Tràng Thiên – Thu Thủy Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

để lại phản hồi