TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 360


Tạp chí Bách Khoa – số 360-1972

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 360-1971

nhatbook-download


Trong số này: 

Như Phong Một số vấn đề của Bắc Việt trong những năm tới
Từ Trì Tân quốc gia Bangla Desh
Nguyễn Thị Ngọc Thắm Trước cuộc cách mạng Tình dục
Võ Thị Thanh Roòn Cai ma túy theo phương pháp Ohsawa và theo phương pháp tuyệt thực
Trần Tiễn Hy Đông Y có thể chữa khỏi bệnh Lan Vỹ viêm bằng khoa châm cứu
Trần Lê Nguyên Vũ đường lên Berlin (du ký)
Lê Văn Lang Mùa hạ một thời nào (truyện)
Trần Huiền Ân Nỗi nhớ thâm cung (thơ)
Hoàng Lộc Thơ mùa mưa (thơ)
Từ Trì Thời sự thế giới
Tử Diệp Thời sự khoa học

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận