TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 361-362


Tạp chí Bách Khoa – số 361 362-1972

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 361 362-1971

nhatbook-download


Trong số này: 

Từ Trì 1971 lủng củng nội bộ và đảo ngược liên minh
Võ Quang Yến Nobel khoa học 1971
Nguyễn Như kinh tế 72, thực và mộng
Vũ Hạnh Vài nét về sinh hoạt văn học, nghệ thuật tại miền nam trong một năm qua
Võ Phiến nhìn lại 15 năm văn nghệ miền nam
Nguyễn Mộng Giác nhìn lại 15 năm văn học miền nam
Nguyễn Hiến Lê sau 18 năm tiếp xúc với người Mỹ: vài suy tư về phong trào về nguồn
Hồ Hữu Tường những kỷ niệm với Bách Khoa: Bách khoa và người tù
Trùng Dương những kỷ niệm với Bách Khoa: Bách khoa nơi từ đó
Phan Du Những kỷ niệm với Bách Khoa: văn đàn tình thoại
Võ Hồng màu xanh ảo giác
Doãn Dân canh bạc
Trần Huiền Ân nói với mùa xuân phía dưới
Phạm Cao Hoàng Hương cau
Hoàng Lộc Lại một mùa xuân sầu xứ
Trần Hoài Thư một ngày cuối năm trên cao nguyên
Vô Ưu Tiềm sinh
Vũ Hoàng Chương Cảm đề “Hoa Trăng” và cảm đề “bay nghiêng dòng đời”
Bùi Khánh Đản Xuân du
Lê Phổ Đức Mùa xuân trở lại thành
Bảo Vân câu đố tết Nhâm tí
Bách Khoa dđàm thoại với Phạm Duy về cuộc hội thảo “Âm nạc việt nam” tại viện ĐH nam Illinois
Thiện Ý Truyện tàu thế kỷ 20: một số dòng họ đời tam quốc bên tàu còn sót lại ở Việt Nam
Tạ Tỵ anh đã đi rồi
Vũ Hoàng Chương Gửi theo Tam Ích
Ngê Bá Lí Quaà Noel
Phạm Tăng Bài thơ gửi anh em Bách Khoa

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận